Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα-καινοτομία

Ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο στην πόλη της Φιλιππιάδας

Σκοπός μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία πολλών ετών. Φροντίζουμε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών σας.

calculator

Τεχνογνωσία

Η πολυετής εμπειρία μας και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός προσφέρουν στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Εξειδίκευση

Εξειδικευόμαστε σε θέματα λογιστικής & φορολογίας και είμαστε πάντα ενήμερα με τις πλέον πρόσφατες αλλαγές.

Υπευθυνότητα

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και της υπευθυνότητας και είναι οι βασικοί πυλώνες εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Αξιοπιστία

Στην ΜΘ ΖΗΚΟΣ χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση με επαγγελματισμό και συνέπεια.

Strategy & Analysis0%

Demand-pull inflation0%

Economic growth0%

Εστιάζουμε στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Η πορεία προς την επιχειρηματική επιτυχία προϋποθέτει ικανούς συνεργάτες.

Επιδιώκουμε την ανάπτυξη και κερδοφορία των πελατών μας με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό. Οι αξίες μας αποτελούν οδηγό στις δράσεις μας και απηχούν την φιλοσοφία μας.

 

Στοχεύουμε σε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας.