Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα-καινοτομία

A modern accounting office in the city of Filippiada

Our goal is to provide comprehensive accounting & tax services, utilizing the experience and know-how of many years. We take care of the development of your business and we work with the aim of meeting your personalized needs

calculator

Expertise

Our many years of experience and modern technological equipment offer our customers a high level of services.

Specialisation

Εξειδικευόμαστε σε θέματα λογιστικής & φορολογίας και είμαστε πάντα ενήμερα με τις πλέον πρόσφατες αλλαγές.

Responsibility

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στις αξίες της διαφάνειας και της υπευθυνότητας και είναι οι βασικοί πυλώνες εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Reliability

We build relationships of trust with our customers and we treat each case with professionalism and consistency.ΚΟΣ χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση με επαγγελματισμό και συνέπεια.

Strategy & Analysis0%

Demand-pull inflation0%

Economic growth0%

We focus on the needs of each business.

The path to business success presupposes capable partners.

We seek the development and profitability of our customers in a transparent and efficient manner. Our values are a guide in our actions and reflect our philosophy.   We aim for strong and long-term value relationships.