Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα-καινοτομία
 

Services

BUSINESS / PERSONAL ACCOUNTING

Logistic services

 • Keeping and updating accounting books of all categories, with the applicable provisions
 • End-of-year works
 • Receipt of documents
 • Archiving of documents
 • Debt settlements

Payroll Management

 • Employment contracts
 • Recruitment – staff departures
 • Payroll and receipts
 • Detailed periodic statements
 • Staff tables
 • Inclusion in subsidized programs of OAED.
 • Payments of insurance contributions

Tax Services

 • Compilation and submission of periodic VAT returns
 • Compilation and submission of Intrastat – Vies statements
 • Aggregate statements of customers – suppliers (MYF)
 • Preparation and submission of temporary tax returns and stamp duties (former VAT)
 • Income declarations of natural and legal persons E1, E2, E3, Tax Reform, FORM N etc.
 • Initiations, changes, terminations of natural and legal persons.
 • Compilation and submission of Real Estate Details E9.

Restructuring companies for better performance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dignissim pulvinar facilisis. Curabitur condimentum

Best management tools for businesses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dignissim pulvinar facilisis. Curabitur condimentum

Chartered Institute of Purchasing and Supply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dignissim pulvinar facilisis. Curabitur condimentum

Alternative investment market

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi dignissim pulvinar facilisis. Curabitur condimentum